john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Lillestrøm Municipality establishes emergency and collabiration room i Mobilise

Tilknyttet den ekstraordinære situasjonen man befinner seg i, har det oppstått en rekke nye oppgaver kommunene må håndtere. Vakt og informasjonstjenester må etableres og bemannes, testing av innbyggere må gjennomføres, de i karantere trenger bistand mm. For å løse oppgavene må trenger kommunen å organisere ressurser på tvers av etater, rekruttere eksterne hjelpere og frivillige. Eksisterende HR systemer blir da for tunge å benytte og man trenger fleksible verktøy for kommunikasjon, organisering, bemanning og rapportering.

Lillestrøm Kommune fikk satt opp et beredskapsrom der de kan importere og rekruttere ressurser. De kan dele inn ressursene i kompetansegrupper, sette opp vaktplaner og organisere oppgavene på en effektiv måte

Del artikkel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Relaterte artikler

8 tips for rekruttering av frivillige

Jobbanalyse – hvilke oppgaver trengs å løses og hva slags type person er best skikket til å løse den? Tenk mangfold, inkludering, kompetanse, personlighet, alder