Rådgivning

Mobilise som en strategisk og langsiktig kompetansepartner

Hvordan kan vi bruke organiseringen av vårt personell som et strategisk verktøy som løfter organisasjonen vår? Med arbeidsverktøyet «The Mobilise Way» – går vi gjennom hele prosessen i organiseringen av personell hos våre kunder for å avdekke problemområder og identifisere muligheter. Sammen legges det en tydelig målbar strategi for hvor man skal og vi bistår tett  for å sikre en vellykket implementering. 

  • Hvordan optimalisere deres arbeidsprosessene og etablere den beste praksis? 
  • Hvordan får vi kontroll på hvem som er hvor, til hvilken tid? 
  • Hvordan sørger vi for best utnyttelse av alle ressurser? 
  • Hvordan måler og analyserer vi resultatene – slik at vi kan bli enda bedre i fremtiden?

Status - hvor er man og hvor vil man?​

Før man kan utarbeide en plan om hvor man vil, er det lurt å vite hvor man er.

Sammen med dere analyserer vi dagens situasjon, arbeidsprosesser og kartlegger mulighetsrom. Dette danner grunnlaget for veien videre. Sammen lager vi en plan, definerer mål, KPI’er og målemetoder og iverksetter de nødvendige tiltak.

Med gjennomtenkt strategi og planer, målrettet tiltak og gode verktøy økes forutsetningene for å lykkes.

Å innføre nytt system og arbeidsmetodikk er krevende...

Det kjenner vi godt til. Mobilise bistår dere i prosessen med å innføre system og prosesser gjennom å sammen dere synliggjøre fordelene og resultatene.

Mobilise bistår våre kunder hele veien med brukerstøtte, oppfølgning og opplæring, slik at ikke brukere møter minst mulig barrierer og at de opplever det som enkelt å ta i bruk.

Like viktig er det å følge opp at man er på rett vei mot de definerte målene og at man avstemmer og gjør nødvendige justeringer der det er behov fortløpende

Synliggjør resultatene og feire måloppnåelse

For å få med seg andre og skaper entusiasme i organisasjonen er det viktige at man deler resultatene og feirer måloppnåelse.

Strategi, planer, mål og tiltak bør derfor evalueres og vurderes jevnlig. Mobilise hjelper dere med å evaluere og synliggjøre resultatmålene og finner nye mål som man kan strekke seg mot. 

En forbedringsprosess stopper aldri – man kan alltid gjøre ting bedre!

Med Mobilise som partner, får dere hjelp og støtte når dere trenger det. 

– i kombinasjon med en komplett plattform med verktøy dere har behov for.

The Mobilise Way

Enten dere har et engangsarrangement eller har løpende aktiviteter vil vi sørge for at dere får en prosess og et system som støtter deres behov. Vi hjelper aktører i ulike bransjer med å effektivisere og digitalisere arbeidet med deres menneskelige ressurser, enten det er crew, frivillige, funksjonærer eller deltidsansatte. Mobilise Way – er vår prosess bygget rundt en plattform,  bestående av ulike støtteverktøy – kombinert med 10 års erfaring fra 100vis av prosjekter og fagkompetanse 

Gjennom tre faser, støtter vi dere i å få oversikt og kontroll på hele arbeidsprosessen. 

1. Planlegg

Status: Med utgangspunkt i hvor dere er i dag, legger vi sammen en målbar plan for hvor dere skal og hvordan dere skal komme dere dit.

Rekruttering: Planen i settes i gang med målrettet rekruttering. Systemet er flerspråklig og har et smart registreringsskjema som sortere søkere i grupper, for enkel utvelgelse. Velger du riktige mennesker, kan du redusere behovet og risiko for frafall.

Opplæring: Dine ressurser må få opplæring for å bli trygge på sitt ansvar og sine arbeidsoppgaver. Vi hjelper deg å definere opplæringen og systemet har funksjoner for å organisere og gjennomføre dem.

2. Gjennomfør

Vaktplanlegging: Når du gjennomfører, må du vite hvem som skal være hvor og når de skal være der. Et godt oppsett og et fleksibelt og smart system for vaktplanlegging er viktig. Med mulighet for innsjekk og utsjekk på mange nivåer, får du full kontroll på faktisk timebruk og oppmøte.

Kommunikasjon: Kommunikasjonsplanen som bestemmer hvem som skal si hva til hvem og på hvilket tidspunkt, sikrer at all nødvendig informasjon kommer frem til de som trenger den. Systemet samler all informasjon, støtter utsendelse på e-post eller SMS og bidrar til at dine ressurser alltid er velinformerte.

Akkreditering: Trenger du å dele ut noe eller trenger å organisere andre interessent grupper til dine aktiviteter? Vår akkrediteringsmodul lar deg enkelt hente inn personinformasjon, tildele rettigheter eller produkter og holde oversikt over utdeling. 

3. Lær

Rapporter og statistikk: Med våre rapporter kan du hele tiden overvåke arbeidet på tvers av grupper. Enkle Dashboard-visninger gir deg full oversikt på ytelsen i din virksomhet. 

Forvalt dine verdier: Dashbordene hjelper deg å se verdien av arbeidet dine ressurser gjør. Å ha en plan for å anerkjenne innsatsen deres, samt verktøy som hjelper deg å utføre den, gjør det enklere å opprettholde en lojal og forutsigbar ressursbase.

Evaluering: Uten en jevnlig evaluering er det ikke mulig å lære, forbedre og utvikle seg. Med data fra systemene og erfaringer, gjør vi sammen med dere opp en status og legger en plan for veien videre.

Med Mobilise får dere en komplett plattform med verktøyene dere trenger, en kompetansepartner med erfarne rådgivere og hjelp/støtte når dere trenger det.