holmenkollen-01

8 tips for rekruttering av frivillige

  1. Jobbanalyse – hvilke oppgaver trengs å løses og hva slags type person er best skikket til å løse den? Tenk mangfold, inkludering, kompetanse, personlighet, alder etc.
  2. Behov – kartlegg hvor mange personer du trenger, basert på at du får de personene du ønsker
  3. Beskriv hva dere forventer av deres frivillige og hva de kan forvente av dere. God forventningsavklaring på et tidlig tidspunkt bidrar færre misforståelser.
  4. Ha et enkelt registreringsskjema som tilfredsstiller personvernforordringen. Ikke glem å beskriv hva dere forventer av de frivillige og når de kan forvente tilbakemelding fra dere. Vær realistisk og ærlig.
  5. Vær målrettet i din markedsføring av registreringsskjema – bruk Facebook Ads for å treffe rett demografi og / eller ta kontakt med kompetansesteder hvor personer du er på utkikk etter finnes.
  6. Ha tydelige rutiner for hvordan frivillige skal velges ut – slik at alle opplever å bli behandlet likt, uavhengig av hvilken gruppe de har søkt til å være med i.
  7. Vær personlig og nysgjerrig når du intervjuer – skap en god relasjon fra første kontakt, så reduserer sjansen for frafall.
  8. Avdekk motivasjonen til søkeren  – for å kunne imøtekomme deres behov gjennom kommunikasjon, antall vakter, behov for oppfølging av leder osv.

Husk at av de fleste som ikke er frivillige idag– aldri har blitt spurt. Så mulighetene er mange. Lykke til!

Del artikkel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Relaterte artikler

Lillestrøm Kommune etablerer beredskapsrom

Tilknyttet den ekstraordinære situasjonen man befinner seg i, har det oppstått en rekke nye oppgaver kommunene må håndtere. Vakt og informasjonstjenester må etableres og bemannes,

8 tips for rekruttering av frivillige

Jobbanalyse – hvilke oppgaver trengs å løses og hva slags type person er best skikket til å løse den? Tenk mangfold, inkludering, kompetanse, personlighet, alder