Ackreditering

Automatisera logistiken få full kontroll

Automatiserar logistiken runt registrering, tilldelning av utdelning av biljetter, arbetspass, kläder, material, hospitality, mat mm. Full kontroll på allt - samlat på ett ställe.

Ackrediteringssystemet automatiserar logistiken runt registrering, tilldelning och utdelning av biljetter, arbetspass, kläder, material, hospitality, mat mm. Full kontroll på allt - samlat på ett ställe!

Dynamisk och flexibel - passar till allt

Ackrediteringsmodulen förenklar adminstrattionen av tilldelningen och utdelning av ackrediteringsobjekt. Detta skulle kunna vara armband, ackrediteringskort, mat och drickabongar, VIP-biljetter, övernattning, transport, material mm. Systemet er flexibelt och kan läggas upp efter era behov.

Integrerad och automatiserad ackreditering av frivilliga och funktionärer

Om man använder frivilligsystemet och ackrediteringmodulen kan personal automatiskt bli tilldelad ackreditering utifrån vilken grupp dem tillhör. Ni skapar själv vem som skall ha tillgång till vad eller skall få vilka produkter. 

Modulen kan knytas mot schemaläggningen så att till exempel endast personer som har satt upp sig på pass får utdelad access. Man kan även skapa regler som ser till att endast dem som jobbar skall få tilldelat mat- och/eller drickabongar. Man kan också överstyra eller «låsa» utdelade ackrediteringar. När dessa processer sätts i system sparar organisationen väldigt mycket tid, för total översikt på arrangemanget, reducerar felaktiga utdelningar och har full kontroll.

Stöttar alla ackrediteringstyper - kort, armband, QR-koder eller RFID

Genom Mobilise kan ni generera ackrediteringskort till alla godkända som antingen kan tryckas på förhand eller direkt på plats. Systemet stöttar alla korttyper och format - och ni bestämmer vilken information som skall printas på kortet. Det är möjligt att ha olika kort för olika grupper. 

Önskar man utdelning av armband stöttas även det, eller man kan koppla upp ackrediteringssystemet mot ett tredjepartssystem som exempelvis QR-kod eller RFID tillgång kan göras.

Eget ansökningsformulär för externa (gäster, samarbetspartner, leverantörer eller liknande)

Genom att låta gäster, sponsorer, press och andra grupper som skall ha ackreditering söka själv, sparar inte bara er mycket tid, men det ger även er bättre underlag, kontroll och översikt. Alla ackrediteringsansökningar kommer till en ackrediteringsdesk och automatiskt sorterade i köer utifrån deras status.

Ni behöver bara godkänna (eller avslå) den inkommande förfrågan och systemet hanterar återkopplingen till den sökande, tilldelning av rätt nivåer och färdigställer för utdelning. Alla processer er spårbara så att ni kan se vem som gjort vad och när. 

Gruppansökan kan samlas under en registrering

Har man sponsorer eller andra grupper som skall registrera flera personer under samma paraply, kan man nyttja systemets gruppansökningsformulär. Där kan man ge sponsorer tillgång till ett lösenordsskyddad sida där dem själva kan lägga in personer som skall tilldelas ackrediteringar. Ni kan styra antal personer eller ackrediteringsobjekt sponsorerna blir tilldelad - så att man har kontroll.

När sponsoren är färdig med att lägga in alla personer, godkänns ansökan och alla personer får tilldelad ackreditering dem skall ha. Systemet ser till att den enskilda personen får bekräftelse skickad till sig om godkännande och instruktioner om var det kan hämtas ut. Dashboard och rapporter.

"The mobilise way" - Ett komplett system kombinerat med unik expertis

Mobilise Way - är ett ramverk som utformats för dem som organiserar ett stort eller litet evenemang eller har löpande ledning av deltidsanställda, volontärer, besättningar eller andra typer av ad hoc-resurser. Vi vill se till att du får en optimal och effektiv arbetsprocess - i kombination med en plattform som uppfyller dina behov ..

Med Mobilise får du en komplett plattform med de verktyg du behöver, en kompetenspartner med erfarna rådgivare och hjälp / support när du behöver det.