Kommun

Mobilise erbjuder kommuner en komplett plattform för att hantera volontärer, valmedarbetare och andra temporära resurser. Mobiliser erbjuder anpassade lösningar som täcker olika behov inom kommunen oavsett om man skall organisera val, frivillighet eller bara ge ett gott stödverktyg till lokala arrangörer och organisationer mm. 

Vi erbjuder kommuner olika verktyg som samlar alla i en och samma plattform:

Mobilise har i samarbeid med flere av landets kommuner utviklet en skreddersydd løsning for administrasjon av valgfunksjonærer som idag er brukt av over 25 av landets største kommuner. Gjennom Mobilise valg får man verktøy som forenkler og effektiviserer prosessene med:

 • Rekrytering
 • Kommunikation
 • Utbildning
 • Valglokaler 
 • Bemanning
 • Data overføring til EVA
 • Tidsrapportering
 • Lønnsgrunnlag
 • Rapportering

Systemet er tilpasset valg terminologi, er tilpasset til alle mulige terminaler (pc, nettbrett, mobil) og er 

Mobilise HUB er en spesial løsning for kommuner som ønsker å samle alle egne prosjekter, frivilligaktører, arrangører, organisasjoner med flere i en plattform.

I tillegg til å kunne gi alle aktørene i kommunen tilgang til gode støtte verktøy  for forvaltning av frivillige – vil man kunne oppnå en rekke andre fordeler:

 • Kompetansebygging rundt felles verktøy
 • Kostnadsbesparelser for alle aktørene
 • Økt kunnskap og statistikk på frivilligheten i en kommune
 • Mulighet for å skape frivilligmobilitet mellom segmenter
 •  Enkelt å skape samhandlingsrom på tvers av aktører for god koordinering av frivilligheten
Når man skal samarbeide på tvers av avdelinger, organisasjoner og med temporære ressurser som frivillige, hjelpepersonell, organisasjoner med flere – trenger man i slike situasjoner systemer som er fleksible og åpne. HR systemer, kriseverktøy og andre interne systemer er gjerne stengt bak brannmurer, krever ekstra lisenser og kan ikke deles med alle. Mobilise Beredskapsrom kan etableres raskt og åpner for full samhandling mellom både interne og eksterne ressurser. Løsningen har gode verktøy for informasjonsdeling og oppgaveplanlegging som vil bidra til å forenkle organisering av alle de ekstra oppgavene som skal løses fremover. Mobilise systemet håndterer også timeregistrering (om nødvendig) og lønnsgrunnlagsrapportering. Mobilise kan bistå kommunen både med å etablere prosjektrommene som trengs, og konfigurering av disse i løpet av meget kort tid, og få dere i gang med de prosessene som er nødvendig (import, registrering og vaktplanlegging).

"The mobilise way" - Ett komplett system kombinerat med unik expertis

Mobilise Way - är ett ramverk som utformats för dem som organiserar ett stort eller litet evenemang eller har löpande ledning av deltidsanställda, volontärer, besättningar eller andra typer av ad hoc-resurser. Vi vill se till att du får en optimal och effektiv arbetsprocess - i kombination med en plattform som uppfyller dina behov ..

Aktuellt

Med Mobilise får du en komplett plattform med de verktyg du behöver, en kompetenspartner med erfarna rådgivare och hjälp / support när du behöver det.