Kommunikation

Nå fram till dina resurser med enkla kommunikationsverktyg

Nå frem til dine ressurser med våre enkle kommunikasjonsverktøy. Hvis ditt personell ikke mottar eller leser informasjonen dere sender – er det tvilsomt at de kan gjøre en god jobb for dere. Det er derfor viktig at kommunikasjonen ikke er styrt av tilfeldigheter. Våre enkle kommunikasjonsverktøy hjelper å nå frem til dine ressurser, og kan følge opp de som ikke får med seg informasjon. På en egen «Min Side» finnes all relevant informasjon knyttet til deres innsats.   

All kommunikation samlat på ett ställe (Min Sida)

I Mobilise får alla resurser tillgång till en personlig Min Sida. Här har dem full översikt över all den information ni skickar ut. Arbetspass, e-kurser, handböcker, inbjudningar mm. Min sida gör slut på alla mail som inte kommer fram eller mailtrådar.  

Alla kommunikationsverktyg ni behöver

Önskar man skapa en inbjudan med anmälan, lägga ut en video, dela en artikel, publicera ett dokument eller skapa en e-kurs så har man möjlighet till det. Systemet är skapat med alla dem olika verktyg ni behvöer för att kunna engagera och informera era resurser samt att ha översikt över vilka som måste följas upp.

Enkelt att skicka meddelanden

Mobilise olika kommunikatonsverktyg gör det det enkelt att dela information med grupper, enskilda personer eller nyttja färdiga «system-grupper» (till exempel - alla dem som har pass idag). Man kan skicka information till Min Sida, som epost, som SMS eller en kombination. 

Utskicken kan tidsstyras. Detta betyder att gruppledare och administratörer kan lägga upp information och meddelanden på förhand och systemet ser då till att distribuera därefter. 

Resurserna får den information dem skall ha - när dem skall ha den!

All information som läggs upp i en grupp kommer vara synlig för all dem som ligger i gruppen - oavsett när dem läggs till. På så vis säkrar ni att alla fått samma information och det förenklar jobbet för gruppledaren.

Full kontroll och spårbarhet på allt ni skickar

På alla meddelanden eller information man skickar ut från systemet får man läs- och sändrapporter som visar vilka som läser, vem som måste följas upp. Den visar även epost eller SMS skulle inte går fram. Man kan skicka påminnelser till dem som inte läst.

Följ aktiviteten - reducera bortfall

Som gruppledare eller administratör ser man enkelt vem som läser informationen och loggar in på Min Sida. Därmed har man möjlighet att följa upp dem som inte är aktiva och reducera chansen från bortfall. Dermed har man mulighet for å følge opp de som ikke er aktive og redusere sjansen for frafall. 

"The mobilise way" - Ett komplett system kombinerat med unik expertis

Mobilise Way – er et rammeverk som er utviklet for de som skal organisere et stort eller lite arrangement, eller har løpende forvaltning av deltidsansatte, frivillige, funksjonærer eller andre typer Ad-hoc ressurser.  Vi vil sørge for at dere får en optimal og effektiv arbeidsprosess – kombinert med en plattform som dekker deres behov. 

Med Mobilise får du en komplett plattform med de verktyg du behöver, en kompetenspartner med erfarna rådgivare och hjälp / support när du behöver det.