Utbildning

Utbildning av resurser = god investering

Väl informerade, kvalificerade och tränade resurser har bättre förutsättningar att göra ett bättre jobb för ert arrangemang, bidra till att öka kvaliteten och reducera onödiga risker.

E-kurser

Genom vår e-kursmodulen i Mobilise kan ni skapa olika e-program för olika grupper samt testa om dem har läst och förstått informationen ni har delgivit. Mn kan skapa fullständiga e-kursprogram som inkluderar bilder, videos och frågor. 

Säkrar att du har kvalificerade resurser till uppdragen

Önskar du att säkra kvalificerad personal till något uppdrag kan man använda e-läramodulen till att verifiera att dem har tillräcklig kunskap och kompetens kring jobben dem skall lösa. Till exempel kan det vara bra att alla som jobbar med alkoholservering kan utskänkningsreglerna - då kan man skapa ett test med xx antal frågor och kräva att dem måste klara testet för att kunna få åta sig uppdraget. Först när man klarat tested kan man tildelas rollen bartender. När man senare skapar uppdrag för bargruppen kan man begränsa genom att endast tilldela dem med rollen «bartender» skall kunna anmäla sig till barskiftet. Dem som inte klarar testet kommer då inte att erbjudas barskiften. Ni kan när som helst se vem som har klarat och inte klarat testet och därmed antingen köra en extra utbildning för dem som inte har klarat det eller ge dem andra uppdrag som dem är bättre lämpade för.

Skapa undersökningar och utvärderingar

E-kursmodulen kan även användas till att upprätta undersökningar och utvärderingar mot resurser både under men även efter arrangemanget är genomfört. Alla svar kan hämtas in i Excel för vidare bearbetning och rapportering.

"The mobilise way" - Ett komplett system kombinerat med unik expertis

Mobilise Way - är ett ramverk som utformats för dem som organiserar ett stort eller litet evenemang eller har löpande ledning av deltidsanställda, volontärer, besättningar eller andra typer av ad hoc-resurser. Vi vill se till att du får en optimal och effektiv arbetsprocess - i kombination med en plattform som uppfyller dina behov ..

Med Mobilise får du en komplett plattform med de verktyg du behöver, en kompetenspartner med erfarna rådgivare och hjälp / support när du behöver det.