Konsult

Mobilise en strategisk och långsiktig partner

Hur kan vi använda organiseringen av vår personal som ett strategiskt verktyg som höjer vår organisation? Med arbetsverktyget "The Mobilise Way" - går vi igenom hela processen med att organisera personal med våra kunder för att avslöja problemområden och identifiera möjligheter. Tillsammans finns det en tydligt mätbar strategi för vart man ska gå och vi hjälper oss nära att säkerställa ett framgångsrikt genomförande. 

  • Hur man optimerar arbetsprocesser och etablera bästa praxis? 
  • Hvordan får vi kontroll på hvem som er hvor, til hvilken tid? 
  • Hur säkerställer vi bästa möjliga användning av alla resurser? 
  • Hur mäter och analyserar vi resultaten - så vi kan bli ännu bättre i framtiden?

Status - var är du idag och vilka resultat vill du ha?

Innan du kan utarbeta en plan för var du vill vara, är det klokt att veta var du är.

Tillsammans analyserar vi dagens situation, arbetsprocesser och kartlägger möjligheterna. Detta utgör grunden för vägen framåt. Tillsammans skapar vi en plan, definierar mål, KPI och mätmetoder och vidtar nödvändiga åtgärder.

Med en genomtänkt strategi och planer, riktade åtgärder och goda verktyg ökas förutsättningarna för framgång.

Att införa ett nytt system och arbetsmetodik är utmanande...

Det vet vi väl. Mobilise hjälper dig i processen att introducera system och processer genom att tillsammans synliggöra fördelarna och resultaten.

Mobilise hjälper våra kunder hela vägen med användarsupport, uppföljning och utbildning, så att användare inte möter minst möjliga hinder och att de upplever det som lätt att använda.

Det är lika viktigt att följa upp att en är på rätt väg mot de definierade målen och att en gör nödvändiga justeringar där det behövs kontinuerligt.

Markera resultat och fira måloppnåelse

För att locka andra och skapa entusiasm i organisationen är det viktigt att dela resultaten och fira uppnåendet av mål.

Strategi, planer, mål och åtgärder bör därför regelbundet utvärderas. Mobilise hjälper dig att utvärdera och synliggöra resultatmålen och hitta nya mål du kan nå. 

En förbättringsprocess slutar aldrig - en kan alltid göra saker bättre!

Med Mobilise som partner, får ni hjälp och stöd när behov finns. 

- i kombination med en komplett plattform med verktyg ni behöver

The Mobilise Way

Oavsett om du har en engångshändelse eller pågående aktiviteter, kommer vi att se till att du har en process och ett system som kommer att stödja dina behov. Vi hjälper aktörer i olika branscher att effektivisera och digitalisera arbetet med sina mänskliga resurser, oavsett om de är besättning, volontärer, tjänstemän eller deltidsanställda. Mobilise Way - är vår process byggd kring en plattform, som består av olika stödverktyg - i kombination med 10 års erfarenhet 100vis projekt och kompetens 

Genom tre faser stöder vi dig i att få en översikt och kontroll över hela arbetsprocessen. 

1. Planera

Status: Baserat på var du är idag, sätter vi en mätbar plan för vart du ska och hur du kommer dit.

Rekrytering: Planen initieras med riktad rekrytering. Systemet är flerspråkigt och har ett smart registreringsformulär som sorterar sökande i grupper för enkel val. Att välja rätt personer kan minska behovet och risken för bortfall.

Utbildning: Dina resurser måste utbildas för att bli säker på deras ansvar och sina uppgifter. Vi hjälper dig att definiera utbildningen och systemet har funktioner för att organisera och implementera dem.

2. Utföra

Schemaläggning: När du är klar måste du veta vem som ska vara var och när du ska vara där. En bra layout och ett flexibelt och smart system för vaktplanering är viktigt. Med möjlighet till incheckning och utcheckning på många nivåer får du full kontroll över de faktiska timmarna och närvaron.

Kommunikation: Kommunikationsplanen bestämmer vem som ska säga vad till vem och vid vilken tidpunkt, och se till att all nödvändig information finns tillgänglig för dem som behöver den. Systemet samlar all information, stöder skickning via e-post eller SMS och hjälper till att se till att dina resurser alltid är välinformerade.

Ackreditering: Behöver du dela ut något eller behöver du organisera andra intressentgrupper för dina aktiviteter? Vår ackrediteringsmodul låter dig enkelt samla in personlig information, tilldela rättigheter eller produkter och hålla reda på distributionen. 

3. Lära

Rapporter och statistik: Våra rapporter låter dig ständigt övervaka arbetet mellan grupper. Enkla Dashboard-vyer ger dig en fullständig bild av resultat från ditt företag. 

Hantera värden: Dashboards hjälper dig att se värdet på det arbete dina resurser gör. Att ha en plan för att erkänna dina ansträngningar, såväl som verktyg som hjälper dig att utföra det, gör det lättare att upprätthålla en lojal och förutsägbar resursbas.

Utvärdering: Utan regelbunden utvärdering är det inte möjligt att lära sig, förbättra och utveckla. Med data från systemen och erfarenheten arbetar vi med dig för att skapa en status och planera en väg framåt.

Med Mobilise får du en komplett plattform med de verktyg du behöver, en kompetenspartner med erfarna rådgivare och hjälp / support när du behöver det.